Call us: 021-523439

info@orchidcollege.edu.np

Social Network :

Orchid College Biratnagar
Admission open for Grade 11

2072 भाद्र 4 गते शुक्रबार पनि कलेज संचालन हुने संकेत देखिएन,कलेज फेरि पनि बन्द ।

2072 भाद्र 4 गते शुक्रबार पनि कलेज संचालन हुने संकेत देखिएन,कलेज फेरि पनि बन्द ।